Obsah

Projekt: Ambulance dětského lékaře č.p. 50 , Žarošice

Celkové náklady na projekt: ,- Kč (bude dopřesněno)

Částečně hrazeno z dotace JMK 2022, č. dotační smlouvy JMK077290/22/OKH  v částce 500.000,- Kč

ubl

 
Projekt: Zahrádka Hanáckého Slovácka-rozšíření výstavních expozic Muzea obce Žarošice

Celkové náklady na projekt: 208.599,71,- Kč

prop

prop1

1  2  3  4

10  5  7  9

11  12

 

Projekt: Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2022, lokalita 11

Celkové náklady na projekt: 88.644,60,- Kč

Přijatá dotace z JmK: 50.000,- Kč

k

1   2   3   4

5   6   7   8

9   11   12   13

14   15   16   17

18   19   20   2122   23