Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Žarošice
Žarošice
oficiální stránky obce

Vážení občané,

v obci začínají výkopové práce E.ON Distribuce, který bude pokládat vzdušné vedení do země. Zároveň s tím se bude v některých částech obce rekonstruovat veřejné osvětlení na nových sloupech. Další firmou, která zde nyní bude působit, bude GT-NET, která ke všem domům přivede optickou síť. Pracovníci firmy již nyní provádí zaměření. Všechny tyto činnosti budou probíhat postupně tak, aby byla rozkopána vždy pouze malá část obce. Vše potrvá několik měsíců. Děkujeme za pochopení.

Historie poutního místa

Žarošice

Na počátku 14. století byla v Žarošicích zřízena samostatná farnost. Náboženský život se ovšem už dávno předtím soustředil kolem poutního místa ve vinicích na dnešní Silničné. Duchovní správu vedli cisteciáčtí kněží, a to až do zrušení starobrněnského kláštera. V době rozkvětu poutí bydleli u starého kostela farář a dva kaplani. Těm při poutních návalech vypomáhalo i deset dalších kněží z různých řádů i kněží diecézních. Na poutě každoročně přicházelo až šedesát tisíc poutníků. Ti si postupně vytvořili zvláštní poutní ceremoniel s krásnými modlitbami a hodnotnými barokními písněmi. Z tohoto dávného ceremonielu se do dnešních dnů mnohé dochovalo.

Neustávající přestavby poutní areál postupně rozšiřovaly až do podoby, kterou dnes známe třeba na Sv. Hoře u Příbrami. Orientovaný kostel s věží byl obklopen nádvořím s klenutými ambity. V rozích stály kaple. Další kaple byla u brány pro poutníky. Na jižní straně byla rozsáhlá jednopatrová budova pro kněze. Plány k přestavbě vypracoval věhlasný brněnský stavitel Mořic Grimm.

Smrtící ránu tomuto místu zasadily Josefinské reformy. Poutě však neumlčely. Láska obyvatel i poutníků, tradice a síla zvyku jim nedala zahynout. Když v sobotu 11. září 1785 se před uzavřeným místem shromáždil opět dav prostých poutníků, vnikl do chátrajícího a vykradeného kostela a předmět svojí úcty – milostnou sochu Staré Matky Boží – v průvodu přenesl do kostela sv. Anny, aby tam mohl být přítomen bohoslužbám.

Poutní areál ve vinicích pak postupně chátral, až byl prodán obci. Po požáru Žarošic v roce 1797, kdy vyhořela velká část obce, včetně kostela sv. Anny a fary, bylo fragmentů ze zrušené rezidence použito jako materiálu k výstavbě nového kostela a obnově vesnice. Kostel pak byl znovu vysvěcen v roce 1801. Tak z velké části byla přenesena do obce nejen uctívaná socha a poutní tradice, ale i mnohé ze zaniklého poutního místa, po němž byste dnes s obtížemi hledali památku.

Rezidence
Současný kostel nevyniká žádným zvláštním slohem, ale je o mnoho prostornější, s oratořemi a upraveným poutním prostranstvím. Zde se i nadále uchovává milostná socha i poutní tradice. Socha Panny Marie je přes šest a půl století stará, téměř v životní velikosti, skvělá práce neznámého umělce a kromě úcty věřících také prvořadá kulturní památka.

Jak vzniklo a proč i přes častou nepřízeň doby stále přetrvává toto poutní místo? Žádná mimořádná zjevení, žádná mimořádná událost, žádné na odiv postavené zázraky, ale utrpení, bolest, bída a pronásledování prostého lidu dalo počátek tomuto poutnímu místu. V dobách nájezdů, pronásledování, pustošení a válek měl obyčejný venkovský člověk proti hordám nepřátel jedinou ochranu - útěk! Hospodář vzal s sebou to nejcennější co měl: děti, manželku, staré rodiče, blízké a utíkal do hustých lesů, kde se mohli skrýt a kam se nepřátelé většinou neodvažovali. Ti pokradli, pobili a zničili co mohli a odtáhli zase pryč. Pak se rodiny shledávaly a setkávaly na smluvených místech. Jedním z nich byl právě kostel u Staré Matky Boží ve vinicích. Zde se radostně vítali živí, zde oplakávali a pochovávali své mrtvé. Zde „zanechávali“ svá srdce, jak o tom vypráví dochované písně.

Marienbild

Úcta předávaná z rodičů na děti, z prarodičů na vnuky, pohled do tváře milostné sochy, ke které vzhlíželi naši předkové a kam i po nás budou hledět naši potomci, je duchovním spojením generací z dávné minulosti do nedohledné budoucnosti.

Modlitba

Obec Žarošice