Obsah

Kanalizace - ČOV


Kanalizace a čistírna odpadních vod

Kanalizace
 

Kanalizace   Kanalizace   Kanalizace

Výstavba Kanalizace a ČOV

Harmonogram ČOV  Žarošice - únor 2017 zde.


Kontakty

PKS stavby a.s.

Ing. Cerovský - 725 443 889 - cerovsky@pks.cz

Hlavní stavbyvedoucí

Ing. Švéda - 725 452 432 - sveda@pks.cz

Asistent stavbyvedoucího

 

Vodohospodářský rozvoj - TDI

Ing. Vozák - 603 238 329 - vozak@vrv.cz       

Ing. Šprta - 731 154 552 - sprta@vrv.cz 

 

Harmonogram  výstavby Kanalizace a ČOV

klikni na obrázek pro zvětšení

Žarošice


Situace přehledné 1

Situace přehledné 2

Situace přehledné 3

Situace přehledné 4

Situace přehledné 5

Situace přehledné 6