Obsah

Vyhlášky, nařízení, směrnice

2019

Řád veřejného pohřebiště obce Žarošice Staženo: 11x | 03.10.2019

Směrnice výkon práv subjektů údajů obce GDPR Staženo: 25x | 09.09.2019

2018

Seznam vydaných vyhlášek Staženo: 188x | 03.10.2019

Vyhláška 1/2018 Staženo: 155x | 08.06.2018

2017

Vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 250x | 25.12.2017

2015

Vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 227x | 04.06.2018

Vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 228x | 25.12.2017

2014

Nařízení č. 1/2014 - Tržní řád Staženo: 235x | 25.12.2017

2012

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu obcí Žarošice a ZŠ a MŠ Žarošice Staženo: 296x | 25.12.2017

Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 242x | 25.12.2017

2011

Směrnice č. 3/2011 Staženo: 315x | 25.12.2017

Směrnice č. 4/2011 Staženo: 294x | 25.12.2017

Směrnice č. 5/2011 Staženo: 220x | 25.12.2017

Vyhláška č. 1/2011, kterou se mění vyhláška TKO a VHP - neplatná Staženo: 230x | 25.12.2017

Vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za vývoz TKO - neplatná Staženo: 224x | 25.12.2017

Vyhláška o místním poplatku za psa Staženo: 205x | 25.12.2017

Vyhláška o místním poplatku za veřejné prostranství Staženo: 232x | 25.12.2017

Vyhláška o místním poplatku za VHP a jiné THZ Staženo: 263x | 25.12.2017

Vyhláška o místním poplatku za vývoz TKO - neplatná Staženo: 205x | 25.12.2017

Stránka

  • 1