Obsah

Vyhlášky, nařízení, směrnice

2020

OZV č. 1/2020 - TKO Staženo: 1x | 22.06.2020

2019

Příloha č.1 k OZV 3/2019 Staženo: 37x | 12.12.2019

Řád veřejného pohřebiště obce Žarošice Staženo: 58x | 03.10.2019

Seznam platných vyhlášek Staženo: 35x | 06.01.2020

Směrnice výkon práv subjektů údajů obce GDPR Staženo: 55x | 09.09.2019

Vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za TKO Staženo: 45x | 03.01.2020

Vyhláška č. 2/2019 o poplatku za psa Staženo: 39x | 12.12.2019

Vyhláška č. 3/2019 o poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 40x | 12.12.2019

2018

Vyhláška 1/2018 Staženo: 199x | 08.06.2018

2017

Vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 293x | 25.12.2017

2015

Vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 279x | 04.06.2018

Vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 269x | 25.12.2017

2014

Nařízení č. 1/2014 - Tržní řád Staženo: 273x | 25.12.2017

2012

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu obcí Žarošice a ZŠ a MŠ Žarošice Staženo: 387x | 25.12.2017

Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 358x | 25.12.2017

2011

Směrnice č. 3/2011 Staženo: 374x | 25.12.2017

Směrnice č. 4/2011 Staženo: 363x | 25.12.2017

Směrnice č. 5/2011 Staženo: 278x | 25.12.2017

Vyhláška č. 1/2011, kterou se mění vyhláška TKO a VHP - neplatná Staženo: 275x | 25.12.2017

Vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za vývoz TKO - neplatná Staženo: 265x | 25.12.2017

Stránka