Obsah

Vyhlášky, nařízení, směrnice

2019

Směrnice výkon práv subjektů údajů obce GDPR Staženo: 7x | 09.09.2019

2018

Seznam vydaných vyhlášek Staženo: 175x | 13.06.2018

Vyhláška 1/2018 Staženo: 146x | 08.06.2018

2017

Vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 227x | 25.12.2017

2015

Vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 212x | 04.06.2018

Vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 208x | 25.12.2017

2014

Nařízení č. 1/2014 - Tržní řád Staženo: 221x | 25.12.2017

2012

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu obcí Žarošice a ZŠ a MŠ Žarošice Staženo: 279x | 25.12.2017

Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 223x | 25.12.2017

2011

Směrnice č. 3/2011 Staženo: 298x | 25.12.2017

Směrnice č. 4/2011 Staženo: 275x | 25.12.2017

Směrnice č. 5/2011 Staženo: 207x | 25.12.2017

Vyhláška č. 1/2011, kterou se mění vyhláška TKO a VHP - neplatná Staženo: 203x | 25.12.2017

Vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za vývoz TKO - neplatná Staženo: 210x | 25.12.2017

Vyhláška o místním poplatku za psa Staženo: 192x | 25.12.2017

Vyhláška o místním poplatku za veřejné prostranství Staženo: 219x | 25.12.2017

Vyhláška o místním poplatku za VHP a jiné THZ Staženo: 253x | 25.12.2017

Vyhláška o místním poplatku za vývoz TKO - neplatná Staženo: 194x | 25.12.2017

Stránka

  • 1