Obsah

Vyhlášky, nařízení, směrnice

2020

OZV č. 1/2020 - TKO Staženo: 55x | 22.06.2020

Seznam platných vyhlášek Staženo: 100x | 09.07.2020

2019

Příloha č.1 k OZV 3/2019 Staženo: 84x | 12.12.2019

Řád veřejného pohřebiště obce Žarošice Staženo: 110x | 03.10.2019

Směrnice výkon práv subjektů údajů obce GDPR Staženo: 97x | 09.09.2019

Vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za TKO Staženo: 88x | 03.01.2020

Vyhláška č. 2/2019 o poplatku za psa Staženo: 79x | 12.12.2019

Vyhláška č. 3/2019 o poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 79x | 12.12.2019

2018

Vyhláška 1/2018 Staženo: 245x | 08.06.2018

2017

Vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 330x | 25.12.2017

2015

Vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 318x | 04.06.2018

Vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 309x | 25.12.2017

2014

Nařízení č. 1/2014 - Tržní řád Staženo: 318x | 25.12.2017

2012

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu obcí Žarošice a ZŠ a MŠ Žarošice Staženo: 536x | 12.08.2020

Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 402x | 25.12.2017

2011

Směrnice č. 3/2011 Staženo: 427x | 25.12.2017

Směrnice č. 4/2011 Staženo: 418x | 25.12.2017

Směrnice č. 5/2011 Staženo: 330x | 25.12.2017

Vyhláška č. 1/2011, kterou se mění vyhláška TKO a VHP - neplatná Staženo: 321x | 25.12.2017

Vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za vývoz TKO - neplatná Staženo: 306x | 25.12.2017

Stránka