Obsah

Muzeum a komunitní centrum


Muzeum obce Žarošice a komunitní centrum
 

Muzeum


Nová expozice muzea je rozdělena do šesti stálých výstavních celků. V úvodní části uvidíme selský malovaný nábytek z poloviny 19. století a atmosféru expozice dotváří dochovaný malovaný trámový strop ukončený fabionem s malovanou římsou. Další části expozice se věnují zaniklým vesnickým řemeslům. Najdeme zde soubory nástrojů z kolářských, kovářských a bednářských dílen. Tradičnímu zemědělství a vinohradnictví je věnována značná část výstavní expozice. Můžeme zde shlédnout dříve běžně užívané zemědělské nářadí, jako jsou pluhy, dřevěné harky a brány, ale největší pozornost upoutá šroubový vinný lis z roku 1805.

Následující expozice částečně zachycuje historii původního kostela Staré Matky Boží a rezidence na Silničné. V expozici je k vidění pravděpodobné vyobrazení kostela Staré Matky Boží i s rezidencí, které zachytil na své rytině Josef Šebestián Klauber v druhé polovině 18. století. Pro zajímavost je nutné dodat, že od roku 2006 probíhá na místě zaniklého kostela s rezidencí archeologický průzkum. V roce 2007 se podařilo nalézt část ambitu s pozůstatky osmiboké kaple.
 

muzeum


Díky čilému poutnímu ruchu vystavěla církevní vrchnost v dnešní Zdravé Vodě malé lázně a pivovar. Ve sbírkách muzea je uchováno torzo terakotového vodovodu, kterým byla do lázní přiváděna voda. Stejně jako je tomu dnes, byl i v minulosti poutní ruch doprovázen prodejem drobných výrobků místních řemeslníků a živnostníků, což dokládá expozice věnovaná perníkářům a cukrářům. Stálou expozici uzavírá černá kuchyně s dobovým vybavením.

Připomínce divadelní činnosti v Žarošicích je vyhrazena samostatná výstavní část s dochovanou divadelní oponou „Vlast“ z dílny akademického malíře Josefa Konečného, žarošického rodáka.

Malou výstavní sekvenci pak představuje výřez do nejstarší historie obce. Ve dvou vitrínách spatříme cenné archeologické nálezy z pravěkého a středověkého období, které dokumentují život a prolínání různých kultur na území obce. 

Muzeum v Žarošicích vzniklo v roce 1960. Sbírkový základ vytvořili Václav Broukal (1894-1972) a Silvestr Snášel (1915-1996), oba rodáci ze Žarošic. V roce 2005 prošla budova muzea z počátku 19. století celkovou rekonstrukcí. Ve dvorním traktu bylo postaveno komunitní centrum, kde v prostorách galerie probíhají přednášky, tématické a autorské výstavy. Dílna vybavená kachlovým sporákem a pecí na pečení perníku, vybízí svou atmosférou nejen k přátelskému posezení, ale také umožňuje prakticky si vyzkoušet a hlavně ochutnat nejrůznější výrobky podle starých receptů. Vymodelovat si vlastní keramický hrnek, vyzkoušet malbu na textil, nabatikovat tričko, narýsovat kraslici, či sledovat při práci řezbáře.