Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Žarošice
Žarošice
oficiální stránky obce

Vážení občané,

v obci začínají výkopové práce E.ON Distribuce, který bude pokládat vzdušné vedení do země. Zároveň s tím se bude v některých částech obce rekonstruovat veřejné osvětlení na nových sloupech. Další firmou, která zde nyní bude působit, bude GT-NET, která ke všem domům přivede optickou síť. Pracovníci firmy již nyní provádí zaměření. Všechny tyto činnosti budou probíhat postupně tak, aby byla rozkopána vždy pouze malá část obce. Vše potrvá několik měsíců. Děkujeme za pochopení.

Legendy

V 16. století byla téměř celá Morava drancována nájezdy kočovných Turků. Ti se nevyhnuli ani Žarošicím, kam vtrhli v roce 1529. V okolí Žarošic vypálili mnoho kostelů. Ušetřen zůstal jen jeden: kostel Matky Boží mezi vinicemi. Z těchto dob je tradována legenda o tureckém pašovi. Opovážlivý turecký paša vjel na koni do poutního kostela a hlasitě se smál. Když viděl sochu Matky Boží, začal se jí neuctivě vysmívat a vyjadřoval se o ní hanlivě. V tom okamžiku spatřil, jak soše Bohorodičky stékají slzy z očí. Náhle se sám rozplakal a v té chvíli úplně oslepl. Opovážlivý Turek se samozřejmě velmi vyděsil a přítomného kněze prosil o odpuštění. Slíbil, že pokud se mu zrak navrátí, stane se věrným křesťanem. Nenechal nic náhodě a začal studovat bibli a křesťanské zákony. Po křtu se mu zrak skutečně navrátil. Legendární Turek, který takto prozřel ve své víře se do vlasti už nikdy nevrátil. Usadil se v Žarošicích jako poustevník a sloužil Panně Marii až do smrti. Na své přání byl v mariánské svatyni také pochován.

Událost s Turkem

Další z legend vypráví o období obléhání Brna Švédskými vojsky.


Žarošický kostel byl při obléhání Brna Švédy v roce 1645 zcela vypleněn a ušetřena nezůstala ani socha Panny Marie. Když chtěli Švédové svůj lup odvézt na vozech, nemohli se hnout z místa. Proto začali vyhazovat z vozu vše, o čem si mysleli, že nemá žádnou hodnotu. Takto vyhodili do houští Ždánického lesa i sochu Staré Matky Boží. Jakmile byla socha pryč z povozu, mohl se najednou pohnout a Švédi se zbytkem lupu odjeli. Časem šel lesem za svoji nevěstou zbožný mládenec Josef Němec z Archlebova. Najednou si všiml, jak z houští, v němž socha ležela, vycházela zář a on slyšel jasný hlas: „Josefe, vezmi mě s sebou“. Josef si donesl sochu do rodného domu v Archlebově a odešel. Ráno však byla socha pryč. Josef ji opět nalezl tam, kde byla minulého dne. Pochopil a odnesl milostnou sochu do poutního kostela mezi vinicemi, kam patřila.

Legendy

Obec Žarošice