Obsah

Formuláře


Nové OP a cestovní pasy se vydávají na MěÚ Kyjov
(3. patro nad Komerční bankou v Kyjově)

Vyřízení prvního občanského průkazu
Žádost se podává nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let.
Předložené doklady:
- rodný list
- rodné listy rodičů
- pokud jsou rodiče narození po 1. 1. 1954 je nutné doložit rodné listy, popřípadě oddací list prarodičů   

Výměna občanského průkazu:
Při každé změně trvalého pobytu nebo rodinného stavu  je nutné nejpozději do 10 dnů požádat o vydání nového OP
Doklady: dosavadní OP
                doklad o změně, tzn. potvrzení o změně TP, rozsusek o rozvodu s 
                nabytím právní moci, oddací list  apod.  

Přihlášení k trvalému pobytu:
- platný OP
- list vlastnictví k rodinnému domu, kde se chce občan přihlásit
- pokud není vlastníkem, je nutný souhlas majitele domu (platný OP)
- správní poplatek 50,- Kč        


Žádost o kácení dřevin mimo les
Formulář ke stažení zde.  pdf 430 kB

TKO
Formulář k ohlašovací povinnosti ke stažení zde. doc 36,5 kB