Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Žarošice
Žarošice
oficiální stránky obce

Vážení občané,

v obci začínají výkopové práce E.ON Distribuce, který bude pokládat vzdušné vedení do země. Zároveň s tím se bude v některých částech obce rekonstruovat veřejné osvětlení na nových sloupech. Další firmou, která zde nyní bude působit, bude GT-NET, která ke všem domům přivede optickou síť. Pracovníci firmy již nyní provádí zaměření. Všechny tyto činnosti budou probíhat postupně tak, aby byla rozkopána vždy pouze malá část obce. Vše potrvá několik měsíců. Děkujeme za pochopení.

Formuláře

Informace k novému zákonu č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Upozorňujeme občany, že z důvodu nové úpravy zákona č. 269/2021 končí platnost ve lhůtě 45 dnů ode dne, kdy nastala změna:

 • ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • změna jména a příjmení
 • změna rodného čísla
 • změna pohlaví
 • změna rodinného stavu (pokud je ve stávajícím OP uveden)

Do této lhůty je nutné požádat o vystavení nového OP.

Nové OP a cestovní pasy se vydávají na MěÚ Kyjov

(3. patro nad Komerční bankou v Kyjově)

Vyřízení prvního občanského průkazu

Žádost se podává nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let.
Předložené doklady:

 • rodný list
 • rodné listy rodičů
 • pokud jsou rodiče narození po 1. 1. 1954 je nutné doložit rodné listy, popřípadě oddací list prarodičů   

Výměna občanského průkazu:

Při každé změně trvalého pobytu nebo rodinného stavu  je nutné nejpozději do 10 dnů požádat o vydání nového OP
Doklady:

 • dosavadní OP
 • doklad o změně, tzn. potvrzení o změně TP, rozsusek o rozvodu s 
 • nabytím právní moci, oddací list  apod.  

Přihlášení k trvalému pobytu:

 • platný OP
 • list vlastnictví k rodinnému domu, kde se chce občan přihlásit
 • pokud není vlastníkem, je nutný souhlas majitele domu (platný OP)
 • správní poplatek 50,- Kč        

Žádost o kácení dřevin mimo les

TKO

Obec Žarošice