Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Žarošice
Žarošice
oficiální stránky obce

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Formuláře

Informace k novému zákonu č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Upozorňujeme občany, že z důvodu nové úpravy zákona č. 269/2021 končí platnost ve lhůtě 45 dnů ode dne, kdy nastala změna:

 • ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • změna jména a příjmení
 • změna rodného čísla
 • změna pohlaví
 • změna rodinného stavu (pokud je ve stávajícím OP uveden)

Do této lhůty je nutné požádat o vystavení nového OP.

Nové OP a cestovní pasy se vydávají na MěÚ Kyjov

(3. patro nad Komerční bankou v Kyjově)

Vyřízení prvního občanského průkazu

Žádost se podává nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let.
Předložené doklady:

 • rodný list
 • rodné listy rodičů
 • pokud jsou rodiče narození po 1. 1. 1954 je nutné doložit rodné listy, popřípadě oddací list prarodičů   

Výměna občanského průkazu:

Při každé změně trvalého pobytu nebo rodinného stavu  je nutné nejpozději do 10 dnů požádat o vydání nového OP
Doklady:

 • dosavadní OP
 • doklad o změně, tzn. potvrzení o změně TP, rozsusek o rozvodu s 
 • nabytím právní moci, oddací list  apod.  

Přihlášení k trvalému pobytu:

 • platný OP
 • list vlastnictví k rodinnému domu, kde se chce občan přihlásit
 • pokud není vlastníkem, je nutný souhlas majitele domu (platný OP)
 • správní poplatek 50,- Kč        

Žádost o kácení dřevin mimo les

TKO

Obec Žarošice