Obsah

 

Projekt „Dětské hřiště a workoutové prvky pro obec Žarošice“ byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Celkové náklady: 641 328,- Kč

Přijatá dotace : 448 929,- Kč

Dětské hřištěDětské hřiště 2Dětské hřiště 3

 

Workout 1Workout 2Workout 3