pondělí, 27. února 2017

MUZEUM OBCE ŽAROŠICE A KOMUNITNÍ CENRUM

 

Nová expozice muzea je rozdělena do šesti stálých výstavních celků. V úvodní části uvidíme selský malovaný nábytek z poloviny 19. století a atmosféru expozice dotváří dochovaný malovaný trámový strop ukončený fabionem s malovanou římsou. Další části expozice se věnují zaniklým vesnickým řemeslům. Najdeme zde soubory nástrojů z kolářských, kovářských a bednářských dílen. Tradičnímu zemědělství a vinohradnictví je věnována značná část výstavní expozice. Můžeme zde shlédnout dříve běžně užívané zemědělské nářadí, jako jsou pluhy, dřevěné harky a brány, ale největší pozornost upoutá šroubový vinný lis z roku 1805.

Následující expozice částečně zachycuje historii původního kostela Staré Matky Boží a rezidence na Silničné. V expozici je k vidění pravděpodobné vyobrazení kostela Staré Matky Boží i s rezidencí, které zachytil na své rytině Josef Šebestián Klauber v druhé polovině 18. století. Pro zajímavost je nutné dodat, že od roku 2006 probíhá na místě zaniklého kostela s rezidencí archeologický průzkum. V roce 2007 se podařilo nalézt část ambitu s pozůstatky osmiboké kaple.

Díky čilému poutnímu ruchu vystavěla církevní vrchnost v dnešní Zdravé Vodě malé lázně a pivovar. Ve sbírkách muzea je uchováno torzo terakotového vodovodu, kterým byla do lázní přiváděna voda. Stejně jako je tomu dnes, byl i v minulosti poutní ruch doprovázen prodejem drobných výrobků místních řemeslníků a živnostníků, což dokládá expozice věnovaná perníkářům a cukrářům. Stálou expozici uzavírá černá kuchyně s dobovým vybavením.

Připomínce divadelní činnosti v Žarošicích je vyhrazena samostatná výstavní část s dochovanou divadelní oponou „Vlast“ z dílny akademického malíře Josefa Konečného, žarošického rodáka.

Malou výstavní sekvenci pak představuje výřez do nejstarší historie obce. Ve dvou vitrínách spatříme cenné archeologické nálezy z pravěkého a středověkého období, které dokumentují život a prolínání různých kultur na území obce. 

Muzeum v Žarošicích vzniklo v roce 1960. Sbírkový základ vytvořili Václav Broukal (1894-1972) a Silvestr Snášel (1915-1996), oba rodáci ze Žarošic. V roce 2005 prošla budova muzea z počátku 19. století celkovou rekonstrukcí. Ve dvorním traktu bylo postaveno komunitní centrum, kde v prostorách galerie probíhají přednášky, tématické a autorské výstavy. Dílna vybavená kachlovým sporákem a pecí na pečení perníku, vybízí svou atmosférou nejen k přátelskému posezení, ale také umožňuje prakticky si vyzkoušet a hlavně ochutnat nejrůznější výrobky podle starých receptů. Vymodelovat si vlastní keramický hrnek, vyzkoušet malbu na textil, nabatikovat tričko, narýsovat kraslici, či sledovat při práci řezbáře.

O obci
 Historie
 Legendy
 Církevní a lidové slavnosti
 Základní a mateřská škola
 Knihovna
 Sportoviště
 Spolky
 Zdravotní středisko
 Firmy a živnostníci
 Pravidelné akce
Úřední deska
Obecní úřad
 Obecní zatupitelstvo
 Organizační struktura obce
 Služba CZECHPOINT
 Usnesení zastupitelstva
 Vyhlášky, nařízení, směrnice
 Jednací řád obce
 Formuláře
 Povinně zveřejňované údaje
 Dokumenty a projekty obce
 Kanalizace - ČOV
 Veřejné zakázky
Dotazy občanů
Hlášení
Akce v obci
Fotogalerie 2011
Fotogalerie 2012
Fotogalerie 2013
Fotogalerie 2014
Fotogalerie 2015
Fotogalerie 2016
 Zpívání u vánočního stromu
 Česko zpívá koledy
 Vítání občánků II.
 Císařské hody
 Vernisáž Schovancovi
 Zlatá sobota
 Vernisáž Václav Mach Koláčný
 Oslava hlíny
 Žarošané na primici
 Tenisový turnaj
 Vítání občánků
 Košt vína
 Pouť ke kapli sv. Floriána
 Dětský krojovaný ples
 Košt klobásků
 Masopust
 Hasičský krojovaný ples
Fotogalerie - archiv
Videa
Farnost Žarošice
 Bohoslužby
 Poutě
 Poutní místo
 Historie poutního místa
 Kostel sv. Anny
 Kontakty
Muzeum a komunitní centrum
 Akce v muzeu
 Akce v komunitním centru
 Kontakt
Pro turisty
 Turistické zajímavosti
 Ubytování a stravování
Zprávy z tisku
Právní gramotnost
Aktuality...
Hledání...
Zpravodaj...


Databáze firem Evropské databanky

czechpoint

Redakční a publikační systém Portia