Obsah

Vyhlášky, nařízení, směrnice

2017

Vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 23x | 25.12.2017

2015

Vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 15x | 25.12.2017

Vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 15x | 25.12.2017

2014

Nařízení č. 1/2014 - Tržní řád Staženo: 15x | 25.12.2017

2012

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu obcí Žarošice a ZŠ a MŠ Žarošice Staženo: 16x | 25.12.2017

Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 16x | 25.12.2017

2011

Směrnice č. 3/2011 Staženo: 19x | 25.12.2017

Směrnice č. 4/2011 Staženo: 19x | 25.12.2017

Směrnice č. 5/2011 Staženo: 18x | 25.12.2017

Vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za vývoz TKO - neplatná Staženo: 18x | 25.12.2017

Vyhláška o místním poplatku za vývoz TKO - neplatná Staženo: 17x | 25.12.2017

Vyhláška o místním poplatku za psa Staženo: 17x | 25.12.2017

Vyhláška o místním poplatku za VHP a jiné THZ Staženo: 19x | 25.12.2017

Vyhláška o místním poplatku za veřejné prostranství Staženo: 19x | 25.12.2017

Vyhláška č. 1/2011, kterou se mění vyhláška TKO a VHP - neplatná Staženo: 16x | 25.12.2017

Stránka

  • 1