Obsah

Vyhlášky, nařízení, směrnice

2017

Vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 63x | 25.12.2017

2015

Vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 55x | 25.12.2017

Vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 59x | 25.12.2017

2014

Nařízení č. 1/2014 - Tržní řád Staženo: 53x | 25.12.2017

2012

Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu obcí Žarošice a ZŠ a MŠ Žarošice Staženo: 57x | 25.12.2017

Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 56x | 25.12.2017

2011

Směrnice č. 3/2011 Staženo: 61x | 25.12.2017

Směrnice č. 4/2011 Staženo: 57x | 25.12.2017

Směrnice č. 5/2011 Staženo: 59x | 25.12.2017

Vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za vývoz TKO - neplatná Staženo: 53x | 25.12.2017

Vyhláška o místním poplatku za vývoz TKO - neplatná Staženo: 54x | 25.12.2017

Vyhláška o místním poplatku za psa Staženo: 54x | 25.12.2017

Vyhláška o místním poplatku za VHP a jiné THZ Staženo: 55x | 25.12.2017

Vyhláška o místním poplatku za veřejné prostranství Staženo: 53x | 25.12.2017

Vyhláška č. 1/2011, kterou se mění vyhláška TKO a VHP - neplatná Staženo: 53x | 25.12.2017

Stránka

  • 1