Obsah

Vernisáž dvojvýstavy

Vernisáž dvojvýstavy

V úterý 8.9.2021 proběhla vernisáž dvojvýstavy, která procestovala půl světa, aby se po uvedení ve Vídni, Oslu, sídle OSN v New Yorku a v Brně dostala k nám do Žarošic, neskromně si troufnu říci konečně domů. Zde dvojvýstava setrvá přibližně do konce října a poté se přemístí dál do Olomouce a dalších asi deseti měst v ČR.

Vernisáže se zúčastnili vzácní hosté: velvyslanec Norského království v České republice jeho excelence Robert Kvile, pan Terje Englund, který na velvyslanectví Norského království působí jako poradce pro komunikaci a obchod. Dále to byl Jan Erik Vold, významný norský spisovatel, který je autorem knihy Deník Ruth Maierové.

Pozvání přijal také pan Winfrieda Garscha, zástupce archívu rakouského odporu ve Vídni, a zároveň autor výstavy o Ruth Maierové a pan Vilém Reinöhl, potomek rodiny Maierové, který se zasloužil o vznik druhé části výstavy týkající se rodiny Maierů.

Zúčastnilo se také několik starostů obcí mikroregionu Ždánicko.

Tématy dvojvýstavy je tragický osud vídeňské rodačky Ruth Maierové, vnučky žarošického občana Šimona Maiera, která do Žarošic a Zdravé Vody jezdila na prázdniny. Druhou výstavou jsou Archy rodiny Maierů, kteří v Žarošicích žili a vychovali zde svých sedm dětí.

Obec Žarošice se již před devíti lety zapojila do projektu Zmizelí sousedé a to prostřednictvím Susann Kacerové, která spolu s několika dětmi ze základní školy Žarošice svými rešeršemi dosáhla toho, že výsledky jejich bádání mohly být prezentovány v Izraeli v památníku Yad Vashem.

A i když většina lidí, o kterých výstava pojednává, byla v průběhu války zavražděna, je výstava především o jejich životě. Dozvíte se, jak smýšleli, jak žili a jak moc toužili žít. Zůstalo po nich prázdno. A toto prázdno symbolicky zůstalo i v Žarošicích. Je to dům Šimona Maiera, který byl zbourán a nyní je tam pouze trávník. Upomínkou na bývalý obchod, který provozoval, jsou kamenné schody, které narušují rovinu zeleně. A také dlažba, která se nyní díky aktivitě správce muzea nachází v jeho částech.

Na výstavu Vás srdečně zveme.