Obsah

Poutní místo


Veškeré informace o poutích v Žarošicích včetně fotografií jsou uvedeny na stránkách farnosti  www.zarosice.estranky.cz 
 

Poutní místo v Žarošicích


Rozvoj poutního místa v Žarošicích financuje Evropská unie

V průběhu roku 2006 bylo s finanční podporou Evropské unie vybudováno nové sociální zázemí v areálu poutního místa v Žarošicích. Obec Žarošice  společně se svým slovenským partnerem Římskokatolickou církví - farností Šaštín – Stráže a českým partnerem Římskokatolickou farností Žarošice zrealizovali projekt s názvem „Poutní místo Žarošice – I. etapa - Venkovní sociální zázemí“. Projekt obsahoval výstavbu zděné zastřešené vytápěné budovy s vnitřním WC a sociálním zázemím a také výstavbu plochy k možnému umístění dalších buněk WC. Součástí projektu bylo i napojení staveb na kanalizaci, vodovod a nízké napětí.

Fotografie

Cílem projektu je zachování domácí návštěvnosti a zvýšení zahraniční návštěvnosti v oblasti cestovního ruchu z hlediska příhraničního regionu prostřednictvím zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb.

Poutní místo                                                      Interreg III A