Obsah

Kostel sv. Anny


Kostel sv. Anny v Žarošicích byl postaven v roce 1801 po požáru původního kostela. Historie místa je však mnohem starší. Už na začátku 14. století se na území současné osady Silničná nacházelo významné poutní místo. Poutníci přicházeli s prosbami a díky za Pannou Marií mezi vinicemi. Po josefínských reformách bylo poutní místo zrušeno. Milostná socha Staré Matky Boží byla přenesena do nedalekého žarošického farního kostela sv. Anny. Tak byla zachována kontinuita poutí. Nevelká stavba kostela nestačila přílivu přicházejících poutníků, proto bylo v roce 1967 za kostelem zbudováno prostranství.Ve výklencích obvodové zdi k faře jsou na sgrafitech zachyceny významné události z dějin poutního místa. Mozaiky křížové cesty vytvořil Antonín Klouda z Prahy.

Kostel sv. Anny

Před kostelem stojí kříž a barokní sochy svatých - sv. Josefa, Pavla, Rocha a sousoší sv. Anny a Jana Nepomuckého, které sem byly převezeny z Vídně. Socha sv. Petra je novodobá.

Duchovní význam poutního místa umocnila papežská korunovace sochy Staré Matky Boží Žarošické papežem Janem Pavlem II. v roce 1995.

Kostel