Obsah

 

Kulturní a společenské akce v roce 2020

Termín Název akce Doplňující  text
5.1. Tříkrálová sbírka  
25.1. Hasičský krojovaný ples Od 20:00hod. v restauraci u Julků, stárci a krojovaná chasa předtančí Českou besedu, hraje DH Hovorané.
14.2. Školní ples ples ZŠ a MŠ Žarošice - v KD Násedlovice
22.2. Košt klobásků Ochutnávka klobásků spojená s vyhlášením vítězů.
22.2. Masopustní průvod Obchůzka tradičních masek spojená s lidovými zvyky.
23.2. Dětský krojovaný ples 10. ples pro děti nejen krojované, k tanci a poslechu hraje Taburčanka, sál školy, počátek 14.30hod.
4.4. Ukliďme Žarošice Společný úklid obce a jejího katastru
19.4. Vítání občánků Od 15.00hod. Obec přivítá nově narozené děti v sále J. Konečného.
30.4. Pálení čarodějnic Pro účastníky jsou připraveny soutěže a občerstvení, Sokolka.
duben Hry bez hranic hřiště
7.5. Den matek odpolední program pro maminky v sále ZŠ a MŠ             Žarošice od 17.00hod.
9.5. Košt vína ochutnávka vín, od 12.00hod.
10.5. Hasičská pouť ke kapli sv. Floriána  
30.5. Vaření gulášů soutěž družstev ve vaření gulášů nejen z masa
31.5. Den dětí soutěže a občerstvení, hřiště
13.6. Rybářské závody rybník Klášov
25.7. Mundižáro - fotbalový turnaj hřiště
12.9. Zlatá sobota  
12.9. Taneční zábava na hřišti hřiště
17.-18.10. Císařské hody  restaurace u Julků
21.11. Kateřinská zábava restaurace u Julků
17.11. Lampionový průvod  
5.12. Mikuláš kostel farní sv. Anny
26.12. zpívání u Betléma zpívání u stromečku na Dolině (od 15.00hod)
prosinec  Adventní dílny ZŠ a MŠ Žarošice, Komunitní centrum