Obsah

Zpět

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - rrekonstrukce hřbitovní zdi

Soubor ke stažení zde.

Příloha - Zadávací dokumentace 
Příloha - Krycí list
Příloha - Čestné prohlášení
Příloha - Čestné prohlášení
Příloha - Návrh smlouvy
Příloha - projektová dokumentace
Příloha - seznam subdodavatelů
Příloha - výkaz výměr

Vyvěšeno: 30. 6. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět