pátek, 28. dubna 2017

Hlášení

Oznamujeme občanům:

Žádáme občany, kteří budou mít novou přípojku na splaškovou kanalizaci, ať se přihlásí na OÚ.

Gynekologická ambulance Ždánice, MUDr. Malý oznamuje, že bude opět ordinovat od pátku 5.5.2017 7.30 . 12.00  hod. Dále oznamuje. že ordinační doba bude:
Pondělí    7.30 - 12.00 hod.
Pátek       7.30 - 12.00 hod.

SDH Žarošice a spolek Sokolka zvou všechny občany na "Pálení čarodějnic", které se koná v neděli 30.4.2017 od 16.00 hod. na Sokolce. Občerstvení je zajištěno.

Spolek zahrádkářů PALÁNEK Ždánice si Vás dovoluje pozvat na 25.výstavu vín, která se bude konat v sobotu 29. dubna 2017 od 13 hodin v sále Kulturního domu ve Ždánicích. K poslechu bude hrát cimbálová muzika Kapric.  Vystaveno bude 604 vzorků vín. Součástí výstavy je velká prezentace profesionálních vinařství. Srdečně zvou pořadatelé.

 

 Velkoobjemové kontejnery: 

Žarošice -  25.8.2017
Silničná, Zdravá Voda - 28.4.2017, 1.9.2017

Nebezpečný odpad - sobota 6.5.2017 od 9.00 - 11.00

Obec Uhřice pořádá 27.5.2017 zájezd do Budapešti. Cena zájezdu 780,- Kč dospělí, 710,- Kč děti do 14 let a senioři. Vstup do Tropicaria: 190,- Kč dospělí, 140,- Kč dítě.Nahlásit se můžete na OÚ nebo na číslo 518 631 883. 

ZŠ a MŠ Žarošice zve všechny malé kamarády v doprovodu zákonných zástupců na ZÁPIS DO ŠKOLKY.
Přijďte k nám ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 15:00 do 16:30 hodin.
S sebou přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz, písemně doložené a lékařem potvrzené zákonné proočkování v závislosti na věku dítěte
Předem si u nás můžete vyzvednout potřebné formuláře k vypsání.

Soukromý prodejce z Uherského Hradiště bude vyjímečně v pátek 28.4.2017  od 10.30 do 10.45 hod. prodávat na Dolině vajíčka plato 88,- Kč, brambory, cibuli, česnek, med a mák, dále bude vykupovat světlá ořechová jádra 140,- Kč/kg.

Oznamujeme občanům, že poplatky za vývoz TKO  a poplatek za psa se vybírají od 9.1.2017. Poplatek na vývoz TKO činí  500,- Kč/osoba/rok. Poplatek za psa činí  50,- Kč/rok.

Oznamujeme, že u pošty, kluziště a u hřiště jsou umístěny koše na psí exkrementy. Děkujeme, že udržujete pořádek a čistotu v obci.

Upozorňujeme občany, že voda ze studny u hřbitova (č.p. 206), není pitná. 

JEDNOTA Hodonín na své prodejně v Žarošicích nově nabízí prodej sudového piva i s možností zapůjčení výčepního zařízení. Bližší informace obdržíte u personálu prodejny.

Žádáme občany, aby své psy nepouštěli na volno a měli je uvázané na vodítku, pokud budou psi navolno musí mít náhubek, aby neohrožovali občany a současně i druhé psy a ostatní zvířata. Dále žádáme občany, aby zabezpečili své ploty tak, aby zamezili volnému pobíhání psů po obci. Upozorňujeme, že v případě, že bude viděn po obci volně pobíhající pes, bude tato skutečnost řešena s majitelem psa prostřednictvím MěÚ Kyjov, odd. přestupků a bude vyměřena pokuta.

Oznamujeme občanům, že vždy v pondělí a ve středu se budou vydávat tašky na tříděný odpad.

Upozorňujeme občany, aby do kontejnerů na bioodpad neházeli velké větve. Větve musí být dlouhé maximálně 30 cm. 

Upozorňujeme občany, že je zákaz ukládání nebezpečného odpadu u kontejnerů. Pokud bude někdo přistižen, budou mu přeúčtovány náklada na likvidaci tohoto odpadu.

Žádáme občany, aby označili své domy čísly popisnými.

Kdo z občanů má zájem o zasílání hlášení na e-mailovou adresu, nahlaste ji prosím, na OÚ nebo e-mailem na matrika@zarosice.cz.

Upozorňujeme občany, že je přísný zákaz vyvážení odpadu na hnojiště na Petrovcích.

Informace o nezávislé občanské poradně zde.

 

 

 

 

 

O obci
 Historie
 Legendy
 Církevní a lidové slavnosti
 Základní a mateřská škola
 Knihovna
 Sportoviště
 Spolky
 Zdravotní středisko
 Firmy a živnostníci
 Pravidelné akce
Úřední deska
Obecní úřad
 Obecní zatupitelstvo
 Organizační struktura obce
 Služba CZECHPOINT
 Usnesení zastupitelstva
 Vyhlášky, nařízení, směrnice
 Jednací řád obce
 Formuláře
 Povinně zveřejňované údaje
 Dokumenty a projekty obce
 Kanalizace - ČOV
 Veřejné zakázky
Dotazy občanů
Hlášení
Akce v obci
Fotogalerie 2017
 Vernisáž výstavy J. Chmelaře
 Vítání občánků
 Velikonoce v muzeu
 Přednáška o zdravé výživě
 Přednáška o Compostele
 Malování na hedvábí
 Masopust
 Dětský krojovaný ples
 Košt klobásků
 Vánoční koncert
Fotogalerie - archiv
Videa
Farnost Žarošice
 Bohoslužby
 Poutě
 Poutní místo
 Historie poutního místa
 Kostel sv. Anny
 Kontakty
Muzeum a komunitní centrum
 Akce v muzeu
 Akce v komunitním centru
 Kontakt
Pro turisty
 Turistické zajímavosti
 Ubytování a stravování
Zprávy z tisku
Právní gramotnost
Aktuality...
Hledání...
Zpravodaj...


Databáze firem Evropské databanky

czechpoint

Redakční a publikační systém Portia