úterý, 23. ledna 2018

Žarošice se zapojily do systému CZECHPOINT

 

Od 1. března 2008 mohou všichni zájemci získat na OÚ v Žarošících, na počkání, ověřený výpis z Katastru nemovitosti, Rejstříku trestů, OR a ŽR. Další služby budou přibývat. Revoluce v komunikaci občana s úřady začíná.

Známe to všichni. Zařídit si něco na úřadě znamená většinou vzít si dovolenou, zajistit si dopravu do příslušného města a obíhat, obíhat a stát fronty. Takové ztrátě času a nervů by ale mělo pomalu odzvonit. Stát právě uvádí do života informační systém CZECHPOINT, který by měl výrazně občanům usnadnit komunikaci s úřady.

V čem by měl CZECHPOINT pomoci? Jeho základní filozofií je myšlenka, že obíhat by měla data, nikoliv občan. Proto byla zřízena síť pracovišť (městské úřady, vybrané obecní úřady, vybrané pošty, hospodářská komora apod.), která umožňují občanům, na počkání, vydat ověřené výstupy ze systémů státní správy.

Obecní úřad v Žarošicích byl po jednání s Ministerstvem vnitra ČR do sítě CZECHPOINT také zařazen, což je pro naše obyvatele skvělá zpráva! Bude to pro ně znamenat výrazné ulehčení administrativy. Již od 2. dubna 2008 může kdokoliv na našem obecním úřadě získat ověřený výpis z Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku. To vše na počkání, s úsměvem, bez nutnosti někam cestovat, stát frontu a na něco čekat.

Jaké budou za tyto služby poplatky? Za ověřené výpisy z KN, ŽR, OR bude vybírán poplatek za 1. stránku  100,- Kč, za každou další stránku se vybírá  50,- Kč. Poplatek za výpis z rejstříku trestů  činí  50,- Kč.

Revoluce v komunikaci občanů s úřady začíná. Využijte výhod systému CZECHPOINT na svém obecním úřadě v Žarošicích. Neobíhejte úřady, nechte obíhat data!

 

CzechPoint - co musí žadatel předložit, aby získal ověřený výpis:

Žadatel musí udat jednoznačné identifikátory pro získání výstupů z rejstříků:

Registr živnostenského podnikání:
identifikátory: IČ

Obchodní rejstřík:
identifikátory: IČ

Katastr nemovitostí:
identifikátory:
– vyhledání podle listu vlastnictví: Katastrální území, číslo Listu vlastnictví
– vyhledání podle seznamu nemovitostí:
– Seznam parcel: Katastrální území, Kmenové číslo, Poddělení čísla
– Seznam budov: Katastrální území, Část obce, Typ budovy, Č.P./Č.E.
– Seznam jednotek: Katastrální území, Část obce, Typ budovy, Č.P./Č.E., Číslo jednotky

Výpis z rejstříku trestů:
identifikátory: 
- platný OP nebo cestovní doklad

- výpis z rejstříku trestů lze poskytnout  zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci (viz. vzor http://www.czechpoint.cz)


 

více na www.czechpoint.cz

 

O obci
 Historie
 Legendy
 Církevní a lidové slavnosti
 Základní a mateřská škola
 Knihovna
 Sportoviště
 Spolky
 Zdravotní středisko
 Firmy a živnostníci
 Pravidelné akce
Úřední deska
Obecní úřad
 Obecní zatupitelstvo
 Organizační struktura obce
 Služba CZECHPOINT
 Usnesení zastupitelstva
 Vyhlášky, nařízení, směrnice
 Jednací řád obce
 Formuláře
 Povinně zveřejňované údaje
 Dokumenty a projekty obce
 Kanalizace - ČOV
 Veřejné zakázky
Dotazy občanů
Hlášení
Akce v obci
Fotogalerie 2018
 Hasičský krojovaný ples
Fotogalerie - archiv
Videa
Farnost Žarošice
 Bohoslužby
 Poutě
 Poutní místo
 Historie poutního místa
 Kostel sv. Anny
 Kontakty
Muzeum a komunitní centrum
 Akce v muzeu
 Akce v komunitním centru
 Kontakt
Pro turisty
 Turistické zajímavosti
 Ubytování a stravování
Zprávy z tisku
Právní gramotnost
Aktuality...
Hledání...
Zpravodaj...


Databáze firem Evropské databanky

czechpoint

Redakční a publikační systém Portia